Katarina Gajic

demisólistka baletu


Katarina Gajic pochází ze Sydney. S tancem začala už ve třech letech v Mary Easton Dance Studio, kde absolvovala kromě baletu také lekce jazzového tance nebo stepu. V roce 2007 začala navštěvovat MJ Dance Studio, jehož členkou byla až do roku 2013 a v posledních třech letech zde působila také jako lektorka jazzového tance a baletu. Mezitím se účastnila programu Australian Ballet School ITP program, během kterého si po dobu čtyř let zlepšovala své taneční dovednosti.  Účastnila se mnoha baletních soutěží a získala různá ocenění (např. National Top Ten Pre-Teen Dancer a  National Pre-Teen Duo Champion, Advanced Diploma in Dance, Diploma in Dance a RAD Festival Linley Wilson Scholarship Winner). Se studiem baletu pokračovala ve Studiu Tibor v Sydney nebo Transit Dance Studio v Melbourne. V roce 2016 začala studovat na Western Australian Academy of Performing Arts, kde získala titul bakaláře umění (obor tanec). V letech 2017-2018 učila balet a contemporary v Explosive Dance Theatre & co. V roce 2018 hostovala v souborech West Australian Ballet, Australian Ballet a Sydney Dance Company. Od sezóny 2019/2020 je členkou souboru baletu Moravského divadla Olomouc.Katarina Gajic comes from Sydney. She started dancing when she was three years old at the Mary Easton Dance Studio, where, apart from ballet lessons, she also took lessons in jazz dance and step. In 2007, she began to study at the MJ Dance Studio, where she stayed till 2013 and in the last three years, she also worked as a teacher of jazz dance and ballet. Meanwhile, she took part in the four-year Australian Ballet School ITP programme, during which she enhanced her own dancing skills. She took part in many ballet competitions and received various awards (e.g. National Top Ten Pre-Teen Dancer and National Pre-Teen Duo Champion, Advanced Diploma in Dance, Diploma in Dance, and RAD Festival Linley Wilson Scholarship Winner). She continued to study ballet at the Studio Tibor in Sydney and Transit Dance Studio in Melbourne. In 2016, she started to study at the Western Australian Academy of Performing Arts, where she acquired the title of Bachelor of Arts (specialization – dance). In 2017-2018, she taught ballet and contemporary dance at the Explosive Dance & Theatre Co. In 2018, she was a guest performer with the Western Australian Ballet, Australian Ballet, and Sydney Dance Company. Since the 2019/2020 season, she has been a member of the ballet company of the Moravian Theatre Olomouc.


Katarina Gajic účinkuje v těchto inscenacích:

Louskáček
Giselle
Krvavá svatba

Katarina Gajic


zpět