Vážení přátelé,


blíží se termín našeho zájezdu po hudebních stopách v lednicko-valtickém areálu dne 15. září 2018. Posílám proto předběžné informace zároveň i s prosbou o pomoc.


1) K dnešnímu dni zaplatilo 36 osob. K uspokojivé bilanci potřebujeme alespoň 6-8 dalších účastníků. Prosím, pokuste se každý dle svých možností ještě někoho získat. Kilometrovné činí předběžně 330 Kč.

Vzhledem k tomu, že pojedeme do nejnavštěvovanějšího areálu v republice, je třeba počítat na místě  s vyššími náklady, zejména na případné občerstvení i WC.


2) Pojedeme do míst, která jsou součástí tzv. kulturní krajiny o rozloze asi 200 km2, zapsaných na seznam UNESCO jako nejrozsáhlejší komponovaná  krajina v Evropě. Vedle obou zámků bychom mohli chodit (nebo jezdit na kole)  a těšit se z krásy barokně klasicistního parku s cizokrajnými dřevinami, věkovitými stromy,   v němž jsou zasazeny drobnější umělé romantické stavby - např. obelisk, Janův hrad, lovecký zámeček, akvadukt, Dianin chrám, chrám a sousoší tří Grácií, kaple sv. Huberta, kolonáda na Rajstně a další. Zcela stranou ten-tokrát ponechávám  pohled na Valtice jako na  „hlavní město vína“ s bohatými a rozsáhlými  zámeckými i dalšími sklepy s vínem. Po celý rok se ve Valticích koná řada vinařských akcí, v době naší návštěvy Valtic se koná pro vinaře slavnost „Víno bez hranic“, což však neomezuje náš program. 

 

My ze všech  nabídek navštívíme oba zámky (Valtice, Lednice) a především z časových důvodů pouze minaret (cesta pěšky je 1,5 - 2 km), projdeme malou částí parku, popř. se svezeme koňským povozem (jedna jízda100Kč) nebo lodí (120Kč) po umělém rameni řeky Dyje v tomto parku. Časově jízdy trvají cca 20 minut. Varování – pro lidi s potížemi obratlů nedoporučuji cestu koňskými povozy – nerovný terén.

O plavbu lodí je velký zájem. Máme objednanou menší loď pro 31 osob. Prosím zájemce o tuto atrakci, aby se u mne přihlásili co nejdříve. Kontakt: alburesova@centrum.cz, mob. 777 692 755.


3) Program a harmonogram:

Tučným písmem jsou vyznačeny termíny objednaných akcí.


6.30 hod. odjezd z bývalého autobusového nádraží u tržnice (prosím, přijďte alespoň o 10 minut dříve)

9 – 10  hod. – podle příjezdu lze zajít do IC, obchodu se suvenýry , popř. na výstavu kostýmů z filmu Marie Terezie (senioři 40 Kč), popř. vypít kávu, projít se parkem.

10 – 11 hod. Barokní divadlo na valtickém zámku (sen. 60Kč),

11.30 – 12.30 prohlídka zámku ve Valticích (sen. 130Kč),

13.00 hod. odjezd do Lednice

13.15 – 14.15  podle času a zájmu lze navštívit skleník (sen.60Kč), vypít kávu apod.

14.15  - 15.15 prohlídka zámku v Lednici (sen.130Kč)

15.15 – 16 – 17 – 18 hod. /podle volby a zájmu je tu rezerva na skleník/, cesta na minaret  (senioři nad 65 let 60Kč, ostatní 80Kč, jinak obvyklé slevy), -  pěšky parkem, lodí,  koňmo přibližně po půlhodinách, interiér minaretu (kolem 30 -40 minut) lze shlédnout po skupinkách. Občerstvení u minaretu nevalné.

15.40 lodí  od přístaviště u zámku (ve směru za skleníkem) na minaret

Zájemce o zpáteční cestu upozorňuji, že lodi mají jízdní řád cca po 20 nebo 30 minutách, poslední termíny k zámku jsou v 16.30, 17,00 hod. 

18.00 hod. odjezd , příjezd do Olomouce mezi  20.30 - 21 hod.


Srdečně vás všechny zdravím , doufám ve vaši pomoc při získání účastníků i  hbitou reakci při objednávce plavby lodí, prosím, pokud možno obratem. 


Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové Klubu příznivců Moravského divadla Olomouc,

V rámci Slavnostního galavečera u příležitosti zahájení divadelní sezony 2018 - 2019 se uskuteční jako každoročně předání Ceny Klubu příznivců Moravského divadla Olomouc za nejoblíbenější inscenaci divadelní sezony 2017 - 2018.


O nejoblíbenější inscenaci rozhodnou hlasy členů KPMDO.


Z přiloženého seznamu premiérových titulů sezony 2017 - 2018 vyberte jeden titul který vás nejvíce zaujal, napište jeho název spolu se svým celým jménem a odešlete na elektr. adresu fana.minarik@seznam.cz tak, aby byl doručen nejpozději 17. srpna 2018.


S pozdravem


za výbor KPMDO

Ing. František MinaříkPREMIÉRY V SEZONĚ 2017/2018:


15.9.2017 Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová: VZPOURA NEVĚST (Č) – režie  Janka Ryšánek Schmiedtová

6.10.2017 Oskar Nedbal: VINOBRANÍ (OP) – režie Michaela Doleželová, Roman Vencl

3.11.2017 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (B) – režie Robert Balogh

24.11.2017 Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU (Č) - režie Michaela Doleželová,  Roman Vencl

15 12 2017 Giuseppe Verdi: ERNANI (O) - režie Karla Štaubertová

19 1 2018 Romain Rolland: PETR A LUCIE (Č) – režie Marián Pecko

28.1.2018 Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ (P) (mimo ABO) – režie Jan

Ťoupalík

23.2.2018 Petr Markov, Jindřich Brabec: ZVONOKOSY (M) – režie Dagmar Hlubková

16.3.2018 Christopher Hampton: NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI (Č) – režie David Šiktanc

13.4.2018 THREE4DANCE (B) – choreografie Noémi Kulcsár, Peter Dedinský, Robert Balogh

11.5.2018 Jan Vrba: BOŽÍ MLÝNY (Č) – režie Roman Vencl

8 6.2018 Gaetano Donizetti: DON PASQUALE (O) – režie Václav Věžník


B- balet, Č – činohra, M – muzikál, O – opera, OP – opereta, P – pohádkový titul