Nabídka členům:


Ve čtvrtek 12. října se uskuteční v 16 hodin v posluchárně na katedře muzikologie FF UP (konvikt) prezentace hry na teremin.


Je to akce jednoho z olomouckých Klubu seniorů,  které se však mohou zúčastnit i naši členové. Vstup volný, zájemci si budou moci nástroj i sami vyzkoušet. Sraz pro zájemce je v 15.45 u vchodu do budovy.


Nástroj bude uplatněn i v rámci Festivalu soudobé hudby - na koncertu v neděli 8. 10. v 17 hodin v Kapli Božího těla - UCUP (konvikt).