Zveme vás na besedu u příležitosti premiéry inscenace Kupec benátský.

Beseda se uskuteční v úterý 4. června 2019 v 15.30 hodin ve sborovém sále Moravského divadla. Pozvání přijal režisér VLADISLAV KRACÍK.

Na besedu budou vpuštěni členové KPMDO pouze po předložení členského průkazu.  Sál bude přístupný od 15:15.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé,

předkládáme Vám nabídku společných akcí Klubu v první polovině nového roku.  
Mimo již tradičních besed před premiérami bychom chtěli uskutečnit několik besed s dalšími osobnostmi a alespoň jeden zájezd.

1. Ve středu  17. dubna v 17 hod. se uskuteční v Radeckého sále ve Vlastivědném muzeu Vzpomínka na Jiřího Stýskala, bohemistu, literárního historika a kritika .  Moderátory tohoto setkání budou prof. dr. Jiří Fiala, CSc. (autor mnoha cenných studií s tematikou dějin a  literární historie Olomouce)  a  doc. dr. Helena Spurná, PhD. (autorka monografie o Oldřichu Stiborovi a dalších teatrologických prací). – Doporučujeme.

2. Tematické zájezdy – předkládáme nabídku a prosíme, abyste se přihlásili nanejvýš na dva zájezdy. Předběžná kalkulace za kilometrovné je cca 300 Kč. Přihlásit se můžete buď mailem
(alburesova@centrum.cz, SMS 777 692 755) nebo přímo na besedě 23. ledna t.r. Na vaše přihlášky budeme čekat do konce ledna. Podle Vašeho zájmu zajistíme autobus  /květen, červen/  a vyhlásíme termín pro zaplacení poplatků /únor/.

a) Hudební památky, architektura a krajina v různých dobách
Tišnov, Předklášteří – Porta coeli (unikátní portál kláštera, kapitulní síň ad.), Jinošov – park, propojení se zámkem Haugwitzů, Náměšť nad Oslavou – zámek, podle času snad  Kralice (Památník Bible kralické).

b) Doklady bohaté historie východočeského regionu 
Pardubice – zámek, architektura ve městě, Kladruby – klášter a chrám (stavitelské umění K. Dientzenhofera, K. B. Santiniho – Aichela, lapidárium s Braunovými sochami).

c) Krnov – město na hranici
Město s dlouhou a dynamickou historií, město mnoha národností i konfesí, město hospodářského rozkvětu i propadů, město kulturních památek. 
 Cvilín (poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné , rozhledna), kostel sv. Benedikta (románská rotunda, středověké fresky), evangelický kostel (novogotický sloh), synagoga (novorománský sloh s interiérem v maurském stylu, po revitalizaci lavice z olomoucké synagogy),  secesní vily  a další stavitelská díla,  Ježník. 

d) Praha  - cesta vlakem individuálně
Dopolední nebo odpolední představení, popř. generálka orchestru, dále podle časových dispozic Muzeum B. Smetany  -  Obecní dům apod. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------