--------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro Klub příznivců Moravského divadla k 15. lednu 2020
Vážení přátelé,

Srdečně vás zdravím na prahu nového roku a přeji, aby to byl pro vás dobrý rok s množstvím splněných přání.

S radostí mohu ohlásit,že se přihlásilo dost lidí na to, abychom mohli uskutečnit nejméně dva zájezdy, a to: 11. 6. – Kačina ad., 10.9. – Opava, ad. Momentálně je aktuální příprava zájezdu na zámky  Kačina, Žleby. Kilometrovné činí 400Kč, které od zájemců budeme vybírat cca půl hodiny před besedou k premiéře představení Dům Bernardy Alby a pak ještě 29.ledna od 16 do 17 hodin  jako obvykle v chodbě za vrátnicí divadla. Předběžně sděluji, že seniorské vstupné na zámek Žleby činí 150Kč, na zámku Kačina 200Kč.  Podle všech propočtů časového rozložení tohoto zájezdu budeme muset vyjet minimálně v 6 hodin. Přesnější informace ohlásíme s dostatečným předstihem před zájezdem.

Počítejte prosím s tím, že v březnu budeme vybírat kilometrovné 250Kč  na zájezd do Opavy.  Ostatní informace budou včas oznámeny.


Za výbor zdraví prof. PhDr. Alena Burešová, CSc., v.r.