Dnes a zítra
30.6 (čt) sk. D 19:00

Obraz Doriana Graye

Balet o dvou dějstvích podle Oscara Wildea

Naše tipy
24.8 (st) sk. - 17:00

Talk show Ivany Plíhalové s Michalem Isteníkem

OPEN AIR KORUNNÍ PEVNŮSTKA

24.8 (st) sk. - 20:00

Splašené nůžky

Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

OPEN AIR KORUNNÍ PEVNŮSTKA

25.8 (čt) sk. - 20:00

Starci na chmelu

Když dva jsou jako jeden

OPEN AIR KORUNNÍ PEVNŮSTKA

26.8 (pá) sk. - 20:00

Noc na Karlštejně

Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií

OPEN AIR KORUNNÍ PEVNŮSTKA

27.8 (so) sk. - 20:00

Revizor

Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí!

OPEN AIR KORUNNÍ PEVNŮSTKANabídka divadelních představení


PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NA SEZONU 2021/2022         


Vážení pedagogové, milí přátelé divadelního umění,

předkládáme Vám nabídku titulů nabízených v rámci školních divadelních představení na školní rok 2021/2022.

Vstupné na školní představení je i nadále stanoveno na 60 Kč u činoherních pohádek, 80 Kč u činoherních titulů (s výjimkou Sluhy dvou pánů a Nedotknutelných) a 120 Kč na hudební tituly. Jedná se o představení, která jsou finančně nákladnější nebo v nich účinkují jako hosté umělci z jiných divadel. V případě zájmu o konkrétní termíny (např. přijímací zkoušky) doporučujeme, vzhledem k velkému zájmu, včasné zaslání objednávkového formuláře.

Termíny Vámi vybraných představení Vám nabídneme e-mailem, případně telefonicky přibližně jeden měsíc před jejich konáním. Konkrétní tituly nasazujeme na repertoár dle Vašeho zájmu a jednotlivé školy zařazujeme v pořadí došlých objednávek. U divácky atraktivních titulů je třeba počítat s delším časovým limitem při zařazování, event. s nabídkou náhradního adekvátního představení. Po odsouhlasení všech údajů (cena, počet vstupenek, způsob úhrady) a závazném potvrzení účasti v daném termínu, Vám budou zaslány vstupenky, které jsou nevratné. Z tohoto důvodu doporučujeme, pokud škola nemá možnost v případě nemoci žáků doobsadit plný počet z jiných tříd, snížit počet objednaných vstupenek o průměrnou nemocnost na škole až před tiskem vstupenek. Zůstane tak rezerva, aby v případě plného počtu žáků bylo možno dokoupit vstupenky přímo na místě. Současně prosíme pedagogy, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení vstupenek (zejména při větším počtu tříd) co nejdříve po jejich obdržení. Na našich webových stránkách www.moravskedivadlo.cz v sekci Technické údaje naleznete plánek hlediště. 

Současně si dovolujeme požádat pedagogy, aby upozornili své žáky, že jim nebude umožněn vstup do hlediště s batohy, nápoji či sladkostmi. 

Začátek představení je vždy v 10.00 hod. (v případě pohádky O líných strašidlech a Královny Koloběžky První může být začátek v 9.00 a v 11.00 hodin).

ŽÁDÁME O DOCHVILNOST, dostavte se nejpozději 15 minut před začátkem představení, abyste nerušili ostatní diváky Vaším pozdním příchodem. Foyer a šatny jsou otevřeny již hodinu před začátkem představení.

Upozorňujeme, že vstup do budovy divadla je podmíněn dodržením aktuálních protiepidemických opatření platných v den představení!

Potvrzenou objednávku, prosím, odešlete co nejdříve e-mailem skoly@mdol.cz nebo na adresu: Moravské divadlo Olomouc, obchodní oddělení, tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc. Poté budou Vaše objednávky zpracovány a postupně zařazovány do hracího plánu. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. 585 500 277 nebo e-mailem skoly@mdol.cz.

Termín uzávěrky objednávek: 3. 11. 2021 

Platbu lze provést bankovním převodem na účet, ev. poštovní poukázkou. Vstupenky zasíláme doporučeně včetně faktury a příp. složenky.


Těšíme se na viděnou v Moravském divadle Olomouc.                                                                                               
Petr Zadorožný
vedoucí prodeje a služeb