Dnes a zítra

nehraje se...

Naše tipy
14.12 (so) sk. X 19:00

Lovci perel

Exotická opera

23.12 (po) sk. - 16:00

Česká mše vánoční

Koncertní provedení nejznámější české mše

23.12 (po) sk. - 19:00

Česká mše vánoční

Koncertní provedení nejznámější české mše

26.12 (čt) sk. - 19:00

Louskáček

Baletní pohádkový příběh

28.12 (so) sk. - 19:00

Vzpoura nevěst

Láska je láska, ale řízek je řízek!

31.12 (út) sk. - 16:00

Zvonokosy

Muzikál

Výběrová řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu: zhotovování – dodávka propagačních tiskovin souvisejících s činností zadavatele pro období 1.1.2020-31.12.2020


Zadávací dokumentace ZDE(zveřejněno 3. 12. 2019)


zobrazit
Grafická soutěž na návrh a realizaci provozních tiskovin


SOUTĚŽ UKONČENA BEZ VÝBĚRU VÍTĚZE

Moravské divadlo Olomouc p. o. vypisuje grafickou soutěž na návrh a realizaci provozních tiskovin


Podmínky:

Termín otevření soutěže: 14. 10. 2019 v 9:00

Termín uzavření soutěže: 15. 11. 2019 ve 14:00

Doba trvání zakázky: od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020


Specifikace zakázky: 

Grafik bude externě pro MDO zpracovávat provozní tiskoviny v měsících prosinec 2019 – listopad 2020 včetně. Grafik bude konkrétně připravovat vizuální podobu a sázet text u těchto tiskovin: měsíční programové plakáty a letáky, informační plakáty a letáky (akce, koncerty, WS atd.), měsíčník Za oponou, tiskoviny k výročí 100 let MDO.Předpokládaná celková cena zakázky za období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2019 je 90.000,- Kč vč. DPH.

Předpokládaná doba strávená na ad hoc věcech je 40 hod./rok.


Způsob vyhodnocení: Pětičlenná komise bude hodnotit umělecký dojem a funkčnost dodaných návrhů pomocí bodové stupnice od 0 do 80 %. Druhým hodnotícím kritériem bude cena za dodané služby, která bude mít váhu 20 % z celkového hodnoceníZadaní:

Grafik vytvoří jednotnou řadu provozních tiskovin, která bude respektovat vizuální styl k premiérovým titulům a bude dále rozvíjet. V rámci zachování jednotnosti tiskových řad, je třeba respektovat rozlišení 3 souborů a informačních tiskovin za celé MDO. Grafik dále navrhne zcela novou podobu měsíčníku Za oponou.


Způsob dodání:  V uzavřené obálce označené: „Grafik – provozní tiskoviny – neotvírat“. 

Obálky se odevzdávají na sekretariátu MDO, popřípadě poštou na adresu Moravské divadlo Olomouc, Tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc.


DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE(zveřejněno 14. 10. 2019)

zobrazit
Výběrové řízení: Zhotovování-dodávka aranžerské činnosti spojená s propagací MDO

Zadávací řízení zrušeno – zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku.


Více informací a zadávací dokumentace ZDE(zveřejněno 16. 9. 2019)
zobrazit
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Praní a čištění divadelních kostýmů pro MDO
Konkurz na obsazení místa: 1.housle - tutti


Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisuje


KONKURZ

na obsazení místa:


1.housle - tutti


úvazek 1.0 –  nástup od 1.11.2019 či dle dohody


Podmínky:

- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: úterý  1.října 2019 od  10:00 hod v MDO


Přihlášku a stručný životopis zašlete do 24. 9. 2019 

na adresu:

Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc


nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba: 

Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)zobrazit
Obsazení pracovní pozice: korepetitor baletu

Moravské divadlo Olomouc, p. o.


hledá zaměstnance na obsazení pracovní pozice:


„korepetitor baletu“   


(Licenční smlouva o uměleckém výkonu.)


Výkon práce: nepravidelně  pondělí–sobota  9:00 – 10:15         

- odměna 450,- Kč/výkon.


Nástup možný ihned nebo dle dohody.


Informace a přihlášky na e-mail: michal.stipa@mdol.cz(zveřejněno 5. 3. 2019)


zobrazit
Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění obsluhy sledovacích reflektorů a titulkovacího zařízení
Věstník veřejných zakázek


https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomoucPro vyhledání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravské divadlo Olomouc, zvolte ve funkční kolonce "Fulltext" pojem MORAVSKÉ DIVADLO.


zobrazit