Výběrová řízení

Konkurz na chlapeckou roli v chystané inscenaci Donaha!


Vedení činoherního souboru Moravského divadla Olomouc


hledá


do připravované inscenace DONAHA!


chlapce ve věku 12-18 let


Požadavky: chlapecký vzhled, pohybové schopnosti, alespoň minimální herecké zkušenosti


Na konkurz je třeba si připravit: Přednes jakéhokoliv krátkého textu dle vlastního výběru zpaměti + naučit se dva krátké dialogy - ke stažení ZDE.


Případní zájemci, potvrďte svou účast do 27. ledna zasláním e-mailu na adresu sona.kolkova@mdol.czTermín konkurzu: 29. ledna v 15 hodin v herecké zkušebně Moravského divadla, třída Svobody 33, Olomouczobrazit
Konkurz pro tanečnice a tanečníky (sólisté, demisólisté a sbor) / Audition for ballet dancers (soloists, demisoloists and corps de ballet)


Michal Štípa, šéf Baletu Moravského divadla Olomouc, vypisuje

KONKURZ                                                                                                                                                           
na sezonu 2020/2021 se smlouvou od srpna 2020
pro tanečnice a tanečníky (sólisty, demisólisty a sbor)Termín konkurzu: 22. 3. 2020

Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2020


Podmínky a požadavky

• věk v rozmezí 18-28 let

• vysoká úroveň v klasické i moderní technice

• jevištní zkušenosti


Přihláška ke konkurzu

Povinné součásti přihlášky:

• životopis

• aktuální portrétní fotografie

• alespoň 2 aktuální taneční fotografie

• vyplněná tabulka pro uchazeče – ke stažení ZDE

• videozáznam – variace, pas de deux


Kompletní přihlášku zašlete do 5. 3. 2020 na email: audition@moravskedivadlo-olomouc.cz


Praktické informace:

Konkurz je pouze pro zvané! 

Vybraní uchazeči budou na konkurz pozváni prostřednictvím emailu.


Pro konkurz si připravte jednu z předepsaných klasických sólových variací:

 

ŽENY

• variace Gamzatti (Bajadéra)

• variace Giselle (Giselle – 1. jednání)

• variace Louskáček (Louskáček – 2. jednání)


MUŽI

• variace Solor (Bajadéra)

• variace Albert (Giselle – 2. jednání)

• variace Prince (Labutí jezero – 3. jednání)


 

Datum konkurzu: 22. března 2020 od 10:00 hod.

Místo konání: Moravské divadlo Olomouc – baletní sál, třída Svobody 33, Olomouc 779 00

Registrace uchazečů: 22. března 2020 od 9:00 do 9:45 hod.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Michal Štípa, the head of the ballet company of Moravské divadlo Olomouc, would like to announce an
AUDITION                                                                                                                                                           
for 2020-2021 Season with contract starting August 2020
for ballet dancers (soloists, demisoloists and corps de ballet)


Date of audition: 22. 3. 2020

Application deadline: 5. 3. 2020

Conditions and requirements


• age between 18-28

• strong classical and contemporary technique

• stage experience


Application for audition


Your application must contain:


• CV

• recent headshot

• at least 2 recent dance photos

• filled out application form – click HERE to download

• video recording– variation, pas de deux.

Please submit your full application by March 3 2020 by sending it to audition@moravskedivadlo-olomouc.cz


Useful information:

Audition is invitation only! 

Selected applicants will receive their invitation by email. 

 

Please prepare one of the following classical solo variations for the audition:

 

WOMEN

• variation Gamzatti (La Bayadere)

• variation Giselle (Giselle – 1st act)

• variation Nutcracker (Nutcracker – 2nd act)


MEN

• variation Solor (La Bayadere)

• variation Albert (Giselle – 2nd act)

• variation Prince (Swan lake – 3rd act) 


Date of the audition: 22. 3. 2020 from 10:00 a.m.

Where: Moravské divadlo Olomouc – ballet studio, třída Svobody 33, Olomouc 779 00

Registration: 22. 3. 2020 from 9:00 to 9:45 a.m.zobrazit
Veřejná zakázka malého rozsahu: zhotovování – dodávka propagačních tiskovin souvisejících s činností zadavatele pro období 1.1.2020-31.12.2020


Zadávací dokumentace ZDE(zveřejněno 3. 12. 2019)


zobrazit
Grafická soutěž na návrh a realizaci provozních tiskovin


SOUTĚŽ UKONČENA BEZ VÝBĚRU VÍTĚZE

Moravské divadlo Olomouc p. o. vypisuje grafickou soutěž na návrh a realizaci provozních tiskovin


Podmínky:

Termín otevření soutěže: 14. 10. 2019 v 9:00

Termín uzavření soutěže: 15. 11. 2019 ve 14:00

Doba trvání zakázky: od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020


Specifikace zakázky: 

Grafik bude externě pro MDO zpracovávat provozní tiskoviny v měsících prosinec 2019 – listopad 2020 včetně. Grafik bude konkrétně připravovat vizuální podobu a sázet text u těchto tiskovin: měsíční programové plakáty a letáky, informační plakáty a letáky (akce, koncerty, WS atd.), měsíčník Za oponou, tiskoviny k výročí 100 let MDO.Předpokládaná celková cena zakázky za období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2019 je 90.000,- Kč vč. DPH.

Předpokládaná doba strávená na ad hoc věcech je 40 hod./rok.


Způsob vyhodnocení: Pětičlenná komise bude hodnotit umělecký dojem a funkčnost dodaných návrhů pomocí bodové stupnice od 0 do 80 %. Druhým hodnotícím kritériem bude cena za dodané služby, která bude mít váhu 20 % z celkového hodnoceníZadaní:

Grafik vytvoří jednotnou řadu provozních tiskovin, která bude respektovat vizuální styl k premiérovým titulům a bude dále rozvíjet. V rámci zachování jednotnosti tiskových řad, je třeba respektovat rozlišení 3 souborů a informačních tiskovin za celé MDO. Grafik dále navrhne zcela novou podobu měsíčníku Za oponou.


Způsob dodání:  V uzavřené obálce označené: „Grafik – provozní tiskoviny – neotvírat“. 

Obálky se odevzdávají na sekretariátu MDO, popřípadě poštou na adresu Moravské divadlo Olomouc, Tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc.


DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE(zveřejněno 14. 10. 2019)

zobrazit
Výběrové řízení: Zhotovování-dodávka aranžerské činnosti spojená s propagací MDO

Zadávací řízení zrušeno – zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku.


Více informací a zadávací dokumentace ZDE(zveřejněno 16. 9. 2019)
zobrazit
Věstník veřejných zakázek


https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomoucPro vyhledání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravské divadlo Olomouc, zvolte ve funkční kolonce "Fulltext" pojem MORAVSKÉ DIVADLO.


zobrazit