Režie a úprava: Hana Mikolášková Dramaturgie: Michaela Doleželová Scéna a kostýmy: David Janošek Hudba: Karel Plíhal Hudební nastudování: Filip Tailor Pohybová spolupráce: Hana Achilles Inspicient: Ilona Krejčí Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Manon Lescaut: Kristína Herz
Rytíř Des Grieux: Marek Pešl / Matěj Štrunc, j. h.
Tiberge: Jan Ťoupalík
Duval: Lukáš Červenka
Hospodská, Žebračka: Ivana Plíhalová
Marcela, Modesta: Vendula Nováková
Pierre, Duval jr., Velitel: Lenka Kočišová

Vítězslav Nezval

Manon Lescaut
„Ten zázračný románek mi učaroval, když mně bylo patnáct let, a jeho nepostižitelná hrdinka navštěvovala pak ráda moje snění,“ napsal Vítězslav Nezval o románu Abbého Prévosta. Tou nepostižitelnou románovou hrdinkou byla mladá dívenka Manon Lescaut a Nezval jí pak složil hold svou stejnojmennou jevištní básní. Toto ikonické dílo českého poetického dramatu bylo olomouckou činohrou uvedeno pouze jedenkrát, a to před dlouhými šedesáti sedmi lety. Jeden z nejvýraznějších a nejzvukomalebnějších tuzemských příběhů lásky nevěrné, a přitom oddané, plný napínavých zvratů a okouzlujícího křehkého světa, se ve své době stal „biblí“ všech milenců a my bychom ho nyní chtěli vrátit na piedestal české dramatické tvorby, kam bezpochyby patří. Mimořádně důležitou a výraznou složkou naší inscenace bude hudba, jejímž autorem nebude nikdo jiný než olomoucký patriot Karel Plíhal, který bezpochyby patří mezi nejvýraznější kulturní osobnosti regionu a v roce 2022 oslaví neuvěřitelných čtyřicet let na české hudební scéně. Nezvalovy verše a Plíhalova hudba interpretovaná živě několika výtečnými muzikanty, to je tandem slibující bezesporu jedinečný divácký zážitek. Režii inscenace jsme svěřili do rukou Hany Mikoláškové-Kovaříkové, která má mimořádný cit pro hudební divadlo a do Moravského divadla se coby režisérka vrátí po dlouhých dvanácti letech. 


Délka představení: cca 2 hod. 25 min.


VítězslavNezval

ManonLescaut

This magical romance enchanted mewhen I was fifteen and its unstoppable heroine took a liking to visiting mydreams, wrote Vítězslav Nezval about the Abbé Prévost’s novel. The ‘unstoppableheroine’ of this novel was a young girl named Manon Lescaut, and later on, Nezvalpaid tribute to her with his poem of the same name. This iconic piece of art ofthe Czech poetic drama has been presented by the Olomouc drama department onlyonce, sixty-seven long years ago. One of the most remarkable and onomatopoeic Czechromances about love which is unfaithful and devoted at the same time, full ofthrilling twists and a glamorous fragile world, this story became, in its time,the “bible” of all lovers and we would like to bring it back to the pedestal ofthe Czech dramatic production, where, without a shade of a doubt, it belongs. Aparticularly important and pronounced component of our production will be themusic, which was composed by none other than the Olomouc patriot Karel Plíhal,who surely ranks among the most significant cultural personages of the regionand who this year celebrates an unbelievable forty years on the Czech musical stage.Nezval’s verses and Plíhal’s music presented live by a number of excellentmusicians represent a duo that indisputably promises a unique viewing experience.The direction of the production was entrusted to Hana Mikolášková-Kovaříková,who shows an extraordinary sense for musical theatre and who returns to theMoravian Theatre in the role of a director after twelve long years. 


Napsali v médiích
Svůdná Manon Lescaut vpluje na jeviště Moravského divadla za doprovodu poetické hudby Karla Plíhala. Čeká nás první premiéra sezony |Tisková zpráva

První premiérou sezony 2022/2023 bude perla českého poetického dramatu Manon Lescaut. Milostné verše Vítězslava Nezvala, hudba Karla Plíhala a režisérská ruka Hany Mikoláškové s mimořádným citem pro hudební divadlo, to je záruka silného diváckého zážitku. V titulní roli se představí Kristína Herz. Premiéra se uskuteční v pátek 2. září v 19:00 hodin.

31.8.2022 celý článek