Vážení pedagogové,

předkládáme Vám nabídku titulů nabízených v rámci školních divadelních představení na školní rok 2023/2024.

 

Termíny Vámi vybraných představení Vám nabídneme e-mailem, případně telefonicky přibližně jeden měsíc před jejich konáním. Konkrétní tituly nasazujeme na repertoár dle Vašeho zájmu a jednotlivé školy zařazujeme v pořadí došlých objednávek. U divácky atraktivních titulů je třeba počítat s delším časovým limitem při zařazování, event. s nabídkou náhradního adekvátního představení. Po odsouhlasení všech údajů (cena, počet vstupenek, způsob úhrady) a závazném potvrzení účasti v daném termínu Vám budou zaslány vstupenky, které jsou nevratné. Z tohoto důvodu doporučujeme, pokud škola nemá možnost v případě nemoci dětí doobsadit plný počet z jiných tříd, snížit počet objednaných vstupenek o průměrnou nemocnost na škole před tiskem vstupenek. Zůstane tak rezerva, aby v případě plného počtu dětí bylo možno dokoupit vstupenky přímo na místě. Současně prosíme pedagogy mateřských škol, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení vstupenek (zejména při větším počtu tříd) co nejdříve po jejich obdržení. Na našich webových stránkách www.moravskedivadlo.cz v sekci technické údaje naleznete plánek hlediště. Současně si dovolujeme požádat pedagogy, aby upozornili své děti, že jim nebude umožněn vstup do hlediště s batohy, nápoji či sladkostmi.

Začátek představení je v 10.00 hodin (v případě pohádky Královna Koloběžka První může být začátek v 9.00 a v 11.00 hodin).

 

ŽÁDÁME O DOCHVILNOST, dostavte se ideálně 30 minut před začátkem představení, abyste nerušili ostatní diváky Vaším pozdním příchodem. Foyer a šatny jsou otevřeny již hodinu před začátkem představení.

 

 

Potvrzenou objednávku, prosím, odešlete co nejdříve e-mailem na skoly@mdol.cz nebo na adresu: Moravské divadlo Olomouc, obchodní oddělení, tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc. Poté budou Vaše objednávky zpracovány a postupně zařazovány do hracího plánu. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. 585 500 501 nebo e-mailem na skoly@mdol.cz.

 

Termín uzávěrky objednávek: 10. 9. 2023


Objednavka_skolnich_prestaveni.docxPlatbu lze provést bankovním převodem na účet, event. poštovní poukázkou.

Těšíme se na viděnou v Moravském divadle Olomouc

 

Marta Opluštilová

referentka obchodního oddělení