Libreto: Béla Balázs Hudební nastudování: Petr Šumník Dirigent: Petr Šumník Režie: Daniela Špinar Choreografie: Daniela Špinar, Tono Ferriol Dramaturgie: Vilma Bořkovec Scéna: Lucia Škandíková Light design: Karel Šimek Kostýmy: Linda Boráros Hudební příprava: Milada Jedličková Lucie Kaucká Jazyková spolupráce: Mária Székelyová Asistent režie: Vojtěch Pačák Inspicient: Dana Krajevskaja Marie Burianová Nápověda: Žofie Křížková Ovládání dronu: Marek Pešl Jakub Plánka Anna Motalíková Asistent dirigenta: John Paul Jennings Sbormistryně: Lubomíra Hellová

Obsazení:

Modrovous: Jiří Přibyl / David Szendiuch
Judita: Radoslava Müller / Barbora Perná

Béla Bartók, Béla Balázs, Zoltán Kodály

Modrovousův hrad

Tance z Galanty/Sbory pro mužské hlasy
Symbolistická opera Modrovousův hrad skladatele Bély Bartóka a libretisty Bély Balázse z roku 1911 v sobě skrývá mnoho vrstev a potencionálních interpretací. Opera na námět středověké legendy o rytíři s modrým vousem se zdánlivě zabývá vzájemnou rozdílností a nepochopitelností mužského a ženského světa. Pro režisérku inscenace Danielu Špinar je to spíše vyprávění o jedné bytosti, ve které spolu mužský a ženský princip zápasí.


Modrovousův příběh o hledání identity a o vnitřním sváru nekončí posledním tónem opery, ale pokračuje dál v orchestrální skladbě Tance z Galanty od Zoltána Kodályho. Jako prolog a epilog rámují inscenaci dvě Kodályho sborové písně. Temperamentní hudba dvou slavných maďarských skladatelů spolu s poetickými verši Balázse nabízí intimní pohled do duše tajemné legendy, která možná celá staletí zrcadlí naše skryté pocity. 


Spoluúčinkuje orchestr, pánský sbor a balet Moravského divadla Olomouc. 


Inscenaci uvádíme v maďarském originále s českými a anglickými titulky.


Délka představení: cca 1 hod. 30 min., bez přestávkyBéla Bartók, Béla Balász, Zoltán Kodály 

Bluebeard’s Castle 

Dances of Galánta / Choral songs for male voices

The symbolist opera Bluebeardʼs Castle, dating from 1911 and composed byBéla Bartók and provided with a libretto by Béla Balázs, comprises severallayers and is open to various potential interpretations. The opera, building ona medieval legend about a blue-bearded knight, seemingly encompasses the mutualdifferences and incomprehensibility between the male and female worlds. For the director of the performance, Daniela Špinar, however, it is more of a tale about one being in whom both the male and female principles struggle with one another. 

The story of  Bluebeard about searching for identity and internal struggle does not end with the last note of the opera but lives on in the orchestral composition Dances of Galánta by Zoltán Kodály. Two of  Kodályʼs choral songs frame the performance as a prologue and an epilogue. The lively music by these two famous Hungarian composers, together with the poetic verses of Balázs, offers anintimate insight into the soul of a mysterious legend that has, maybe already forcenturies, mirrored our hidden feelings. 


The orchestra, male voice choir, and ballet of the Moravian Theatre Olomoucwill participate. 

 The productionis presented in the original Hungarian with Czech and English titles.


Napsali v médiích
Olomoucká opera uvede Modrovousův příběh o vnitřním sváru a hledání identity. Režisérka Daniela Špinar připravuje vizuálně poutavý večer s hudbou maďarských velikánů |Tisková zpráva
Olomoucká opera uvede Modrovousův příběh o vnitřním sváru a hledání identity. Režisérka Daniela Špinar připravuje vizuálně poutavý večer s hudbou maďarských velikánů

Soubor opery a operety v čele s režisérkou Danielou Špinar uvede Modrovousův hrad, symbolistickou operu maďarského skladatele Bély Bartóka doplněnou o Tance z Galanty a Sbory pro mužské hlasy Zoltána Kodálye. V hlavních rolích se představí sólisté Jiří Přibyl a David Szendiuch spolu s Radoslavou Müller a Barborou Řeřichovou. Spoluúčinkovat bude orchestr a mužský sbor, výraznou složku inscenace představuje soubor baletu. Premiéra se uskuteční v pátek 17. února v 19 hodin, II. premiéra o den později ve stejný čas.

14.2.2023 celý článek
Téma propojení mužských a ženských principů je prazáklad všeho bytí |Rozhovor s Danielou Špinar o opeře Modrovousův hrad
Téma propojení mužských a ženských principů je prazáklad všeho bytí

Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc uvede 17. února v premiéře symbolistickou operu Modrovousův hrad maďarského skladatele Bély Bartóka a libretisty Bély Balázse doplněnou o Tance z Galanty a Sbory pro mužské hlasy Zoltána Kodálye. Exkluzivní titul, který se v tuzemsku kvůli své obtížnosti příliš často nehraje, režíruje Daniela Špinar.

30.1.2023 celý článek